Tarief


                                         Tarief 

Een sessie duurt voor zowel jongeren als volwassenen 50 minuten. Het tarief bedraagt 75 euro indien je niet, of niet meer in aanmerking komt voor eerstelijns zorg of specialistische zorg (zie onderstaand kader).Eerstelijns zorg en specialistische zorg


Veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg 2022

Op 1 januari 2022 wordt er een volgende stap gezet in het openstellen van psychologische zorg voor de bevolking. Wat betekent dit voor jou?

  1.  Iedereen heeft recht op eerstelijnspsychologische zorg (ELP), je hebt hiervoor geen 
       verwijsvoorschrift van de dokter meer nodig. Dit kan enkel bij een geconventioneerd
       klinisch psycholoog of orthopedagoog. Dat wil zeggen dat hij of zij is verbonden aan
       een van de 32 regionale netwerken voor geestelijke gezondheidszorg die een
       overeenkomst sloten met het RIZIV.

  2.  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen eerstelijns zorg en gespecialiseerde zorg.
       a) Eerstelijns zorg omvat algemene psychologische zorg, oplossingsgerichte
           behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie of interventies die er op gericht
           zijn de zelfredzaamheid te versterken. Je hebt recht op maximaal 8 sessies per
           periode van 12 maanden.

       b) Gespecialiseerde zorg is een intensievere, meer langdurige begeleiding of
            behandeling. Indien je in aanmerking komt voor specialistische hulp heb je recht
            op maximaal 20 sessies per 12 maanden.

  3.  In de eerste sessie wordt voor de gespecialiseerde zorg een functioneel bilan 
       aangemaakt. Dit is een formulier waarmee
de klinisch psycholoog en andere
       betrokken zorgverstrekkers (huisarts, kinesist,…) over de aard en oorsprong van de
       psychische klachten, het afgelegde behandeltraject en de nood aan vervolgzorg
       kunnen communiceren. Het functioneel bilan wordt samen met de cliënt opgesteld en
       kan enkel gedeeld worden mits diens toestemming.

  4.  Jongeren vanaf 15 jaar kunnen in mijn praktijk van eerstelijns en gespecialiseerde
       psychologisch zorg gebruik maken (er bestaat een andere regeling voor kinderen tot
       15 jaar).

 

Tarief en duur sessies

  • De eerste sessie is gratis (je hoeft dus geen remgeld te betalen). Vanaf de tweede sessie is de eigen bijdrage 11 euro, of 4 euro als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming.
  • Elke sessie bedraagt 50 minuten.


Terugbetalingen ziekenfondsen

De meeste ziekenfondsen voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor jongeren en volwassenen wanneer
je geen gebruik (meer) kunt maken van de eerstelijns hulp. Hieronder vind je een beknopt overzicht van de vergoedingen van verschillende ziekenfondsen. Klik op jouw ziekenfonds voor meer informatie over de voorwaarden en laatste terugbetalingsgegevens.


Volwassenen
Jongeren tot en met 18 jaar
Alle formulieren voor terugbetaling van bovenstaande ziekenfondsen zijn voorradig in de praktijk. 
Ik vul ze graag voor je in.


Laatste update:  16 februari 2020 

Aantal vergoede

sessies

Vergoed eenmaal

per

Teruggave per

sessie

24

leven

max. 15 euro

12

jaar

10 euro 

5

jaar

10 euro 

5

jaar

10 euro

6

jaar

10 euro

alleen bij aanvullende
Medicalia-verzekering

12 bij chronische aandoening

jaar 

20 euro

Aantal vergoede 

sessies

Vergoed eenmaal 

per

Teruggave per 

sessie

24

leven

max. 45 euro

8

jaar

15 euro 

10

jaar

10 euro 

5

jaar

10 euro

6

jaar

20 euro

10

jaar

10 euro

6

jaar

20 euro