CGT

CGT

Bij cognitieve therapie staan gedachten centraal. Cognitie is een mooi woord voor gedachte. Gedachten veroorzaken een bepaald gevoel en dit gevoel zet aan tot bepaald gedrag. Dit kan positief gedrag zijn, maar ook gedrag dat problemen veroorzaakt. Niet alle gedachten komen overeen met de werkelijkheid. Bij cognitieve therapie gaan we uitzoeken welke gedachten bij jou een rol spelen bij de nare gevoelens of het problematisch gedrag waar je last van hebt. Vervolgens leer je een aantal technieken om te onderzoeken of jouw gedachten wel helemaal kloppen in de situatie waarin je ze dacht. Zo nodig formuleer je nieuwe, beter bij de situatie passende gedachten. We noemen dat ‘evenwichtige gedachten’.

Bij gedragstherapie staat het gedrag centraal. Als je het onderzoeken en veranderen van jouw lastige of negatieve gedachten al aardig onder de knie hebt en de geloofwaardigheid van deze gedachten al behoorlijk is afgenomen, gaan we in de praktijk oefenen. Dit kan met behulp van zogenaamde gedragsexperimenten. Hierbij ga je de nieuwe gedachten die ‘op papier’ al behoorlijk geloofwaardig zijn, in de praktijk testen. Er worden voorspellingen gemaakt en deze worden vergeleken met de uitkomsten van het experiment. Op deze manier wordt niet alleen aan het ‘ weten’ gewerkt, maar ook aan het ‘ voelen’. Voorbeelden van andere technieken van gedragstherapie: blootstelling in stapjes aan het gevreesde object of situatie, of rollenspellen.

De bovenstaande therapieën worden gebundeld in cognitieve gedragstherapie voor een grotere effectiviteit en is bij Mentaal Sterker, naast  schematherapie, de meest gebruikte therapievorm. Hetzelfde effect wordt vaak in kortere tijd bereikt dan bij andere therapievormen. Cognitieve gedragstherapie betrekt daarnaast de meest doelgerichte en zinvol gebleken methoden uit andere therapeutische richtingen. Mentaal Sterker maakt hierbij gebruik van technieken uit de dialectische gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en mindfullness. De behandeling is kortdurend.

Er wordt gebruik gemaakt van een beperkt aantal sessies, waarbij geldt: zo snel als het kan, zo lang als nodig. Volgens een afgesproken behandelplan wordt aan concrete doelen gewerkt. Van de cliënt wordt zelfwerkzaamheid verwacht, zowel tijdens de sessies als tussen de sessies door bij het maken van huiswerk. De therapeut en cliënt vormen een team, waarbij de cliënt begeleidt en gestimuleerd wordt om steeds meer de leidende rol op zich te nemen. De therapeut leert de cliënt probleemsituaties anders te interpreteren en er anders mee om te gaan. Op deze manier leert de cliënt vaardigheden aan die ook in de toekomst in stressvolle situaties gebruikt kunnen worden. De kans op terugval wordt hierdoor kleiner.


Een andere vorm van therapie waar Mentaal

Sterker gebruik van maakt, zijn kortdurende interventies voor jongeren volgens het PrOP-

model en voor volwassenen volgens het KOP-model. Het KOP-model richt zich op lichte tot

matige psychische klachten. Het KOP-model gaat
ervan uit dat klachten (K) ontstaan als gevolg van stressvolle levensomstandigheden enerzijds (O)

en de persoonlijke stijl en gewoonten anderzijds

(P). Het PrOP-model is een speciaal aanpaste

vorm van het KOP-model voor jongeren (Pr staat
voor probleem). De modellen zijn te gebruiken in uiteenlopende probleemgebieden en diagnosen.

Bij beide modellen ligt het accent op het versterken
van de coping (manier van omgaan met

problemen) en zelfredzaamheid. Het

behandeltraject duurt gemiddeld 5 tot 8 sessies,
maar kan ook korter zijn.


De behandeling bestaat uit drie fases:

- Inzicht creëren door het PrOP- of KOP-model op

  te stellen en doelen te bepalen.   

- Gedragsverandering door het toepassen van

  oefeningen en technieken.

- Terugvalpreventie.Psychodiagnostiek (testafname) is een standaard onderdeel van alle behandelingen.

 


Naast therapie wordt bij Mentaal Sterker in kleine groepjes assertiviteitstraining gegeven, hij is geschikt voor jongeren

(12-16 jaar) met milde klachten. Deze training is ook gebaseerd op het PrOP-model "No prob, ik kom voor mezelf op!". Hij is bedoeld voor jongeren met emotionele problemen (angst, onzekerheid, vermijding) en/of  gedragsproblemen (boze buien, pestgedrag, agressie). Bij deze training leren jongeren hun coping en vooral assertiviteit te versterken.Faalangsttraining wordt individueel of in kleine groepjes

(maximaal vier personen) aangeboden voor jongeren van 10 tot 18 jaar. Faalangst is een veelvoorkomend probleem dat een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van jongeren. Door het op tijd herkennen van faalangst en een goede begeleiding kunnen heel veel problemen voorkomen worden.