Depressie

                                                                 Depressie


We voelen ons allemaal wel eens somber of verdrietig. Het is een normale reactie op een negatieve gebeurtenis. Een promotie mislopen of kritiek krijgen leidt bijvoorbeeld meestal tot een somber of verdrietig gevoel. Meestal herstellen we hier vanzelf weer van en zien we na een sombere periode ook weer de positieve kanten van het leven. Tot zover is er niets aan de hand. Er zijn echter veel mensen die te lang in het sombere en verdrietige gevoel blijven ‘hangen`. Ze raken steeds verder verwijderd van positieve gevoelens als blijdschap, voldoening en tevredenheid. Deze mensen kunnen terechtkomen in een negatieve spiraal. Depressie is iets anders dan je een paar dagen gedeprimeerd of verdrietig voelen. Depressie gaat dieper en duurt langer. Als je depressief bent, voel je je bijna voortdurend bedroefd, hopeloos en somber. Daarnaast heb je geen interesse of plezier meer in activiteiten of in het contact met anderen.

Depressieve gevoelens, inactiviteit en je sociaal terugtrekken kunnen samengaan met de volgende klachten.


Lichamelijke klachten

●  Een duidelijk verlies van eetlust, en gewichtsverlies (5% afname in een maand) zonder dat je aan een dieet doet. Het

    tegenovergestelde (teveel eten en gewichtstoename) kan ook een uiting van depressie zijn, maar dat komt minder voor.

●  Bijna elke dag last van slapeloosheid (met name het in- en doorslapen of het vroeg wakker worden). Extreem veel slapen

    komt ook voor, maar in mindere mate.

●  Bijna elke dag last van rusteloosheid (moeite met stilzitten) of juist met het in beweging komen.

●  Bijna elke dag last van vermoeidheid of gebrek aan energie.


Psychische klachten

●  Bijna elke dag moeite je gedachten erbij te houden of beslissingen te nemen. Waarneming en geheugen werken selectief,

    waardoor je alleen de negatieve gebeurtenissen onthoudt. Je krijgt hierdoor een algemeen negatief beeld van jezelf, de

    wereld en de toekomst.

●  Je bijna elke dag waardeloos of schuldig voelen.

●  Vaak aan de dood of aan zelfmoord denken. Bij een depressie heb je een extreem negatieve kijk op de wereld en de

    toekomst. Als gevolg van deze negatieve kijk word je moedeloos en hopeloos.


Iedere volwassene heeft in zijn leven ongeveer 15% kans om een depressie te krijgen, met een piek rond het dertigste levensjaar. Bij mannen is deze kans 10% en bij vrouwen 20%. Hoewel er vorderingen gemaakt zijn met betrekking tot het behandelen van depressie, is het aantal cliënten dat een terugval krijgt nog steeds aanzienlijk. Depressieve klachten leiden tot ernstige beperkingen in het sociaal functioneren, bijvoorbeeld op gebied van werk, vrije tijd en contact met de partner, kinderen, familie of vrienden.


De behandeling


Door deskundigen wordt Cognitieve Gedragstherapie (CGT) aangeraden als een van de effectieve psychologische behandelingen bij cliënten met een depressieve stoornis. De behandeling is ook wetenschappelijk onderzocht en het effect wordt telkens weer bewezen. CGT is in al deze onderzoeken een kortdurende vorm van psychologische behandeling waarbij de essentie is dat de cliënt leert negatieve patronen van gedachten (cognities) te ontdekken en veranderen. Daarbij gaat het om negatieve gedachten zoals ‘het wordt nooit wat met mij`, ‘alles wat ik aanpak gaat fout` of ‘iedereen is tegen me`; dergelijke negatieve gedachten vormen in psychologisch opzicht de kern van de depressie.


Er bestaan meerdere vormen (subtypes) van depressie. Via het intakegesprek en psychodiagnostiek zal eerst de mate en vorm van de depressie vastgesteld worden. Het is mogelijk dat klachten lijken op een depressie, maar dat er geen sprake is van een depessie. Desondanks kunnen de klachten wel een grote negatieve invloed op jouw dagelijkse leven hebben. De behandeling zal hier dan op aangepast worden.