PTSS

                                                            PTSS


De posttraumatische stress-stoornis is een angststoornis die ontstaat na blootstelling aan een levensbedreigende of andere traumatische ervaring. De emoties waarmee dit gepaard gaat, zijn met name intense angst, ontzetting, afschuw, ontreddering en hulpeloosheid. Je hebt bijvoorbeeld een brand meegemaakt of een ernstig auto-ongeluk en het er net levend afgebracht. Of je bent slachtoffer van een verkrachting of ander geweld. Of je bent als kind seksueel misbruikt. Bovendien blijft de traumatische ervaring je nog heel lang achtervolgen. Je hebt bijvoorbeeld dromen of flashbacks waarin je de gebeurtenis opnieuw beleefd. Er komen plotseling angstaanjagende beelden bij je op. Je hebt het gevoel dat het steeds weer gebeurt, dat het steeds weer ‘nieuw` is. Omdat het zo onprettig is terug te denken aan deze ervaringen, hebben veel mensen de neiging er niet meer aan te denken en herinneringen eraan weg te drukken. Ook kan het gebeuren dat andere mensen je adviseren dingen die met die traumatische ervaring te maken hebben zoveel mogelijk te vermijden. Ze denken dat dit het beste voor je is, of omdat ze zichzelf erg ongemakkelijk voelen als je over jouw ervaringen vertelt en emotioneel wordt.


Mensen met een PTSS geven vaak aan dat ze door de gebeurtenis totaal anders in het leven staan. Daarbij gaat het niet alleen om hun eigen veiligheid, maar ook om hoe ze tegen andere mensen, de wereld of de zin van het leven aankijken. Dit leidt vaak tot de volgende gevoelens en opvattingen:

●  Schuldgevoel: Er is iets mis met mij. Ik heb dit over mezelf afgeroepen.

●  Schaamte: Ik ben voorgoed beschadigd. Anderen zullen dat zien en me erom verachten.

●  Machteloosheid: Ik heb mijn symptomen niet in de hand.

●  Woede: Ik moet wraak nemen.

●  Wantrouwen: Ik vertrouw nooit iemand meer. Mensen willen alleen maar misbruik van me maken.

●  Hopeloosheid: Niemand kan me hierbij helpen. Niemand begrijpt het.

●  Zinloosheid: Het leven heeft geen zin meer. Er is geen reden om door te gaan.


Omdat het zo onprettig is terug te denken aan traumatische ervaringen, hebben veel mensen de neiging er niet meer aan te denken en herinneringen eraan weg te drukken. Echter het vermijden versterkt de angst. Het is noodzakelijk dat je de ervaringen verwerkt. Je moet de traumatische ervaring verwerken om je beter te gaan voelen, maar het is geen gemakkelijke taak. Je bent erg geschokt door wat je hebt meegemaakt. Daarnaast heb je waarschijnlijk veel vertrouwen in jezelf, anderen of de buitenwereld verloren. Dit maakt het moeilijk je bloot te stellen aan de traumatische herinnering.


De behandeling


De behandeling is erop gericht de traumatische ervaringen te verwerken en het vertrouwen weer op te bouwen. Je wordt gevraagd steeds minder van de herinnering te vermijden. Naast jouw herinneringen zijn er waarschijnlijk nog andere dingen die je uit de weg gaat in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld de plaats waar het gebeurd is, bepaalde foto’s of muziek. In de behandeling wordt ook daar veel aandacht aan besteed. Uit onderzoek en uit ervaring weten we dat de behandeling werkt.

De behandeling zal tien sessies in beslag nemen. De oefeningen zijn niet gemakkelijk. Het zijn zware, maar zeker geen onmogelijke oefeningen. Als je doorzet zal je merken dat je door de behandeling weer controle krijgt over de onprettige herinneringen en daarmee over jouw leven.


Bovenstaande behandeling is in het verleden de meest effectieve manier van het behandelen van PTSS geweest. Tegenwoordig wordt ook EMDR voor de behandeling van trauma op grote schaal toegepast. Deze vorm van behandeling wordt ook bij Mentaal Sterker aangeboden naast de bovenstaande klassiek methode (zie link EMDR in menu).