Emotionele ontregeling

                        Emotionele ontregeling en stress


In ons leven worden we allemaal in meerdere of mindere mate geconfronteerd met stress. In de regel is zowel onze geest als ons lichaam goed in staat daarmee om te gaan. Doorgaans ontstaat een emotionele ontregeling als reactie op een stressvolle gebeurtenis of een problematische gebeurtenis. Dit hoeft niet te betekenen dat er een emotionele ontregeling ontstaat na elke reactie op stress. Reacties op stress zijn er in eerste instantie juist om jou te beschermen; ze waarschuwen je tegen dreigend gevaar. Een voorbeeld hiervan is als je de straat oversteekt en er rijdt ineens een auto op je af. Je schrikt en kunt net op tijd wegspringen. De lichamelijke reactie op stress zorgt ervoor dat de hartslag en bloeddruk verhogen, zodat er extra bloed naar de lichaamsdelen gestuurd kan worden waar dit het meeste nodig is (met name de spieren van armen en benen). Je kunt nu snel reageren en op tijd wegspringen. Deze reactie is niet schadelijk voor het lichaam, maar beschermt het juist.

Als de stress echter groot is, lang aanhoudt, of als er zich in korte tijd meerdere problemen voordoen, kan het ons teveel worden. We blijven dan spanning voelen en er ontwikkelen zich allerlei bijkomende klachten. We kunnen last krijgen van vermoeidheid en hoofdpijn, maar ook van negatieve gevoelens van somberheid, angst, verdriet of boosheid. Ook kan het zijn dat ons gedrag veranderd. Je gaat meer alcohol drinken, trekt jezelf terug uit sociale contacten of je gaat je onverschilliger gedragen, waardoor je problemen kunt krijgen met jouw omgeving. Het gaat daarbij om psychische klachten die zo sterk aanwezig zijn dat ze duidelijk lijden veroorzaken en het normale functioneren in de weg staan.We spreken van een emotionele ontregeling wanneer jouw reactie op stress leidt tot verminderd functioneren, zowel in jouw sociale leven als in jouw werk of studie.


De behandeling


Of een tegenslag succesvol verwerkt kan worden, is afhankelijk van de ernst van het probleem en het vermogen van een persoon om met stress om te gaan. We kunnen er niet voor zorgen dat de gebeurtenis vanzelf verdwijnt. In de behandeling zal dan ook vooral geprobeerd worden jouw vaardigheden en capaciteiten om met stressvolle gebeurtenissen om te gaan te vergroten. Je leert op een andere manier omgaan met wat er gebeurd is. Hierdoor zullen de stessvolle gebeurtenissen jouw functioneren minder negatief beïnvloeden. Daarnaast kun je in de toekomst dergelijke gebeurtenissen met behulp van de geleerde vaardigheden beter hanteren. De behandeling is actief, doelgericht en specifiek op jouw klachten gericht. Je denkt mee over de inhoud behandeling en de te nemen stappen. In de behandeling wordt uitleg gegeven over vaardigheden, die je in de sessies en thuis aan de hand van huiswerkopdrachten oefent. De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen, verdeeld over maximaal 12 sessies. Elk onderdeel is gericht op het aanleren van vaardigheden om beter met stressvolle situaties om te kunnen gaan. Mogelijk zijn niet alle vaardigheden voor jou nodig, of beheers je ze al. De behandeling zal in dat geval uit minder dan 12 sessies bestaan.